Platform voor Innovatie en Talentontwikkeling

INNOVATION 2.0: van adviesbureau naar netwerkorganisatie

Met veel succes en plezier begeleiden wij bedrijven, overheden en brancheorganisaties bij innovatie- en veranderprocessen. Vanouds her binnen vanuit de organisatie advieswereld. Veertig jaar geleden erg innovatief: vanuit een bureau voor innovatie, kennisintensief ondernemen en new business. De multilaterale projecten met zeer uiteenlopende, verschillende stakeholders en hun belangen vragen om vernieuwing waarop professionals zich organiseren: een eigentijdse, stimulerende werkorganisatie mét ruimte voor eigen ondernemerschap.

Opdrachtgevers met verschillende vragen en beperkte projectbudgetten vragen steeds vaker om flexibele inzet van mensen met wisselende specialiteiten; getalenteerde consultants prefereren steeds vaker de vrijheid van het ondernemerschap boven het traditionele werkgeverschap.

Opdrachtgevers hechten aan één gezicht, één loket en één team die gezamenlijk een eenheid vormen. Ondernemende experts op het gebied van innovatie en talentontwikkeling presteren optimaal te midden van sparring partners en vormen eenheid binnen een organisatie met een track record waarmee men de expertise benut.

Innovaction is co-reator van een herkenbaar netwerk met een sterk ontwikkeld gevoel van een gezamenlijke identiteit om als netwerk de specifieke doelgroep te bedienen: het innoverend industriële bedrijfsleven en hun support systeem.

WAAROM EXPERTS IN EEN NETWERKORGANISATIE WERKEN

  • Bedrijven en overheden in een innovatief klimaat duurzaam ontwikkelen, groeien en bloeien.
  • De complexiteit van vragen benaderen vanuit verschillende disciplines.
  • Op beperkte schaal kunnen beginnen en bewust richten op groei en vernieuwing.
  • Eigentijds werken met een open houding en onder concrete afspraken.
  • Samenwerken met geschikte partners, waarmee we “toevallig” in aanraking komen.
  • Benutten van de gezamenlijke acquisitiekracht.
  • Regelmatig sparren zonder direct een factuur te sturen en jezelf professioneel ontwikkelen op verschillende onderwerpen.
  • Als zelfstandig ondernemer aan de slag gaan met de ondersteuning van zekerheden richting opdrachtgevers vanuit het netwerk.
  • Een werkplek, representatieve vergaderruimte en waar nodig zelfs een visitekaartje en mailadres.

het platform voor innovatie en talentontwikkeling: pit

We bewijzen het: De mate van betrokkenheid van stakeholders in de activiteiten van een adviesorganisatie beïnvloeden het succes. Door wederkerigheid te beoefenen en evenwicht te houden Diversiteit zien we als pluspunt voor het genereren van nieuwe inzichten!

Het Platform voor Innovatie & Talentontwikkeling (PIT) is de plek waar evolutie van de organisatie adviseur dagelijkse realiteit is.

Heb jij ook interesse en/of ervaring? Herken je bovenstaande doelgroep? Bekend met de vakgebieden? Of juist wel helemaal niet, maar deel je onze ideeën? Laat van je horen op DeBruin@pitplatform.com.

VERNIEUWEN MET PIT

Innovatie begint bij mensen.

Wij hebben de mensen met pit die jij nodig hebt om duurzaam te veranderen.