Het Amersfoortse Hoefkwartier vormt de basis van Innovaction BV. In deze dynamische Amersfoortse wijk van Amersfoort wordt gewerkt, geleefd en geleerd. We veranderen met elkaar de omgeving in een fijne, dynamische stadswijk.

Naast werken en leren gebruiken we deze unieke locatie in Amersfoort ook om te wonen en te recreëren. En dat alles in een duurzaam ingerichte omgeving.

De plannen voor het Hoefkwartier zijn leuk en ambitieus. Daarom levert Innovaction BV graag een bijdrage aan transformatie en innovatie.

Samen met ondernemingen, bewoners en studenten bouwen aan slimme innovaties in het amersfoortse hoefkwartier

Verschillende steden realiseren innovatiedistricten rond kennisinstituten, clusters van bedrijven voor de ontwikkeling van start-ups en innovatieve bedrijfsconcepten. De economie van de stad en het welzijn van de inwoners en ondernemers vraagt om te kiezen en in te zetten op juist die activiteiten die bijdragen aan het versterken van het innovatievermogen van de stad en de regio.

Daarbij wordt veelal prioriteit gegeven aan bedrijven die producten en diensten leveren voor de regio zoals slim onderhoud van gebouwen en infrastructuur, innovatie in de bouw, duurzame datadiensten, schone mobiliteitsdiensten en levering van verstandig voedsel. Het zou een gemiste kans zijn als bedrijven en banen verdwijnen terwijl we gelijk meer nieuwe inwoners willen verwelkomen.

Door een sterke groei van de stad en de op handen zijnde energietransitie, is het onvermijdbaar om met minder ruimte meer te doen. Dat vraagt om verandering en innovatie, zoals het delen van faciliteiten, locaties en transportsystemen. Daarbij kunnen we in de hoogte gaan bouwen, maar zeker ook in de diepte (ondergronds) uitbreiden.

Het is nú de tijd om in te spelen op de maatschappelijke en technologische veranderingen, de snelheid van innovatie neemt immers toe. Natuurlijk zijn daar nieuwe combinaties van bestaande ideeën en kennis voor nodig. De economie van de toekomst draait om de energietransitie, de circulaire economie, industry 4.0, robotisering, 3D-printing, open innovatie en smart logistics.

Lokaal gevestigde ondernemers en kennisinstellingen staan voor de uitdaging om gezamenlijk nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Verdienmodellen waarbij innovatieve industriële maak- en serviceprocessen gekoppeld worden aan slim gebruik van data. Dit kan alleen in samenwerking tussen de overheid, ondernemers, onderzoek en onderwijs.

Innovatieve bedrijventerreinen worden zo ecosystemen waarin bedrijven en samenleving samen nieuwe technologie, diensten en bedrijfsconcepten in de praktijk van de stad kunnen testen en verbeteren.

Veel mensen willen best graag in deze gebieden wonen & werken. Wij ook!

Daarom werken we keihard aan de vestiging van een Transitielab, om te Innoveren & Leren binnen de stedelijke transformatie in onze innovatieve omgeving.